Sabıka Sorgulama

Sabıka Sorgulama

Sabıkalı Kişi Hangi İşte Çalışabilir?

Sabıkalı kişilerin işe alınması ile ilgili kanun 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde yer almaktadır.Eski kanuna göre özel sektörde 50 den fazla işçisi bulunan kişilerin 1 tane eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu vardı.Bu kanun
26/05/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5763 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir.

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu"

MADDE 30 – İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

GBT Sorgulama ve Sabıka Kaydı SorgulamaGenel Bilgi Tarama demek olan GBT ülkenin emniyetini sağlayan kurumların kullandığı vatandaşın her birirnin adli sicil kaydının bulunduğu sistemdir.GBT yi kullananlar


- Emniyet Teşkilatı

-Jandarma

- Sahil Güvenlik Teşkilatı

- Gümrük Müsteşarlığı


Gerektiği zaman yuklarıda belirtilen kurumlar GBT kontrol yapma yetkisine sahiptirler.Fakat bilgileri sadece kontrol edebilir üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahip değildirler.Ancak yargıdan geçen hükümler doğrultusunda (hükümlülük,beraat) adli sicil kurumu tarafından değişikliğe uğrar.Sisteme de eklenir.Askeri suçlar da GBT de çıkmaktadır.Örneğin askeri firar.Askerliğe kaydını yaptırıp kaçan askerin GBT sinde firari bilgisi yer alırken askerliğe kaydını yaptırmamış olanların askerlik durumu GBT de belirtilmez.


Adli Sicil Kaydının Vatandaş tarafından sorgulama yapmalarına e-devlet kapısı üzerinden olanak verilmiştir.

Hükümet sabıka affına hazırlanıyor

AKP, Adli Sicil Kanunu için hazırlık yapıyor. Teklif yasalaşırsa 8 milyon kişinin kaydı silinecek.

AK Parti, Adli Sicil Kanunu'nda köklü değişiklikler yapan bir yasa teklifi verdi. Kapsamlı ve sürekli "sabıka affı" getiren teklif yasalaştığı taktirde, bir kişi sabıkalı da olsa öğretmen, polis hatta hakim ve savcı bile olabilecek. Sabıka kaydı sadece milletvekili ve belediye başkanı olmayı engelleyecek. Teklif yasalaştığında, Türkiye'deki 8 milyon 21 bin 512 sabıkalının kayıtları hemen silinecek. Bu bilgiler arşivde saklanacak. Taslak, yasalaşma sürecinin hızlı olması için AKP'li Hakkı Köylü'nün imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Sabıka Sistemi Değişecek

Sabıka kaydını 'e-devlet'ten alın

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Türksat AŞ ile Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, vatandaşlar, sabıka kaydına ilişkin “Adli Sicil Belgelerini” bugünden itibaren e-Devlet Kapısı’ndan alabilecek.

Türksat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, "www.turkiye.gov.tr" adresli e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak adli sicil kayıt belgelerinde bir barkod numarası da bulunuyor. Vatandaşların e-Devlet kapısından alacakları belgenin ne için kullanılacağı bilgisini, dikkatlice tanımlamaları gerekiyor.

e-Devlet Kapısı kullanıcıları, çıktı alarak bu belgeyi ilgili kurumlarla paylaşabilecek. Paylaşım yapılan kurum yetkilileri, e-Devlet üzerinden giriş yaparak, belge üzerindeki barkod numarası ve belge sahibinin T.C. kimlik numarası ile belgenin orijinalini görüntüleyerek doğrulayabilecek. Böylece sahteciliğin de önüne geçilmiş olacak.

Adli Sicil Kaydı Kimlere Verilir?5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 5 ve 6 ncı maddeleri ile Adli Sicil Yönetmeliği'nin 12 ve 13 üncü maddelerine göre;

Adlî sicil bilgilerinin verilebileceği kişi ve merciler ;
- İlgili kişi
- Özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekilleri
- Kamu kurum ve kuruluşları
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları


Adlî sicil bilgisi taleplerinde;
- Adlî sicil bilgisinin ne amaçla istendiğinin belirtilmesi,
- Kimlik bilgilerin eksiksiz olarak gösterilmesi,
- Dilekçenin imzalı olması,
zorunludur.

Kişilerin kendileri hakkında adlî sicil kaydı sorgulama sonuç belgelerini Cumhuriyet Başsavcılıklarından alabilmeleri için;
-Dilekçe ile başvurulması,

-Adlî sicil kaydının ne iş için talep edileceğinin ve nereye verileceğinin açıkça belirtilmesi,

18 Yaş Altında Mahkumiyet Hükmü Bulunanların Bilgileri Sabıka Kaydına Yansır mı?18 yaşından küçükler hakkında verilen mahkûmiyet hükümlerine ilişkin bilgiler adlî sicil kaydında yer alır mı?
5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 10. maddesindeki; [" Onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce istenebilir."] hükmü gereğince, bu kararlara istinaden oluşturulan kayıtlar mahsus sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak ‘’mahkeme-savcılık’’ sorgu türünde görülebilen, diğer sorgulama türlerinde görülmeyen niteliktedir.

Sabıka kaydını kaymakamlık verecek

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklifle, adli sicil kayıtlarının arşivde saklama süresi 15 ve 30 yıla indiriliyor.

Sabıka kayıtlarının kaymakamlıklarca verilmesini; 80 yıl olan kayıtların arşivde saklama süresinin de 15 ve 30 yıla indirilmesini öngören kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklif, Adli Sicil Kanunu'nda değişiklik yaparak, sabıka kayıtlarının tüm kaymakamlıklarca verilmesine imkan sağlıyor.

Arşiv bilgileri; ilgilinin ölümü üzerine; Anayasa'nın ''Milletvekili seçilme yeterliliği''ni düzenleyen 76. maddesi ile bazı kanunlarda yer alan ve bir hak mahrumiyetine neden olan mahkumiyetler bakımından, yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla, kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl ve her halde 30 yıl geçmesiyle; diğer mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 5 yıl geçmesiyle tamamen silinecek. Bu düzenleme, eski kayıtlar için de uygulanacak.

Sabıka Kaydında Yeni DönemAdalet Bakanlığı sabıka kaydı alma sisteminde yeni sistem geliştirerek İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerine çevrilmiş sabıka kayıtlarının "e-devlet" üzerinden alınmasını mümkün kılmıştır.

Türksat ile işbirliği yapılarak yabancı dillerde olan sabıka kayıtlarının e-devlet üzerinden alınmasını sağlanmıştır.


Vatandaş yabancı dilde sabıka kaydı almak için adli sicil bürolarına gitmelerine gerek kalmaksızın e-devlet kapısı üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde sabıka kaydına ulaşabilecek.

e-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubelerinden T.C kimlik numaranız ile 2 tl hizmet bedeli ödeyerek şifrenizi alabilirsiniz.şifreniz vardı fakat unutmuş iseniz yine PTT şubelerinden 4 tl hizmet bedeli karşılığında şifrenizi yenileyebilirsiniz.

Adli Sicil Kaydı Sorgulamak İçin Tıklayınız

Adli Sicil Kaydında Hangi Bilgiler Bulunur?

Sabıka Kaydında Yer Alan Bilgiler


Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancılar hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyete dair hükümler adlî sicile kaydedilir. Bu bağlamda;

a) Hapis cezaları ile ilgili olarak; hapis cezasına mahkûmiyet kararı, koşullu salıverilme kararı, koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar, koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar, hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,

b) Hapis cezasının ertelenmesi hâlinde; denetim süresi, denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu, ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,

Adli Sicil Arşiv Kayıtlarının Silinmesi İçin Şartlar Nelerdir?

5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 12. maddesine göre

(1)"Adlî sicil ve arşiv bilgileri;

a) İlgilinin ölümü üzerine,

b)Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

1.Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,

2.Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,

c)Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.

(2)Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.

Sabıka Kaydında Bulunan Bilgilerin Arşive Alınmasının Şartları Nelerdir?Adlî sicil kaydında bulunan kayıtların arşive alınma koşulları nelerdir?
Adlî sicildeki bilgiler;

a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, yani adlî sicildeki kaydın dayanağını teşkil eden hükmü veren mahkemeden veya Cumhuriyet başsavcılığından temin edilecek infazın tamamlandığına dair (hürriyeti bağlayıcı cezalar için bihakkın tahliye tarihini gösterir) bir belgenin gönderilmesi veya yerine getirme fişinin kayıtlarımıza intikali,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

c) Ceza zamanaşımının dolması,

d) Genel af,

Hâllerinde Genel Müdürlüğümüzce silinerek arşiv kaydına alınır.

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?

Sabıka Kaydının Silinmesi İçin Neler Yapılmalı?

Silinmesi için gereken şartlar mevcut ise sabıka kaydı sistem tarafından silinir.Şartlar uygun olmasına rağmen adli sicil kaydınız silinmemiş ise Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçesi yazarak ptt aracılığı ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne dilekçenizi iletebilirsiniz.


Dilekçe Örneği

T.C. ADALET BAKANLIĞI
ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

İSTEMDE BULUNAN : ( İsim-soyad-kısa kimlik-adres bilgileri )

KONU : Adli Sicil Kaydının Silinmesi

TALEP : Adli sicil kaydımda görünen sabıkalarımın gerekli yasal süre geçtiğinden silinmesi talebimdir.

AÇIKLAMA :

Ekte sunduğum adli sicil kaydında görüleceği üzere aldığım tüm cezalar infaz edilmiş durumdadır.

Mahkeme tarafından verilen tüm cezalar infaz edilmiş ve gerekli tüm yasal süreler geçmiş olmasına rağmen sabıka kaydımda halen bu cezalara dair bilgiler görünmektedir.

Adli Sicil Arşiv Kayıtlarından Silinmesi Mümkün Olmayan Kayıtlar

5352 SAYILI ADLİ SİCİLKANUNUNAGÖRE ARŞİVDEN SİLİNMESİ
MÜMKÜN OLMAYAN KAYITLAR

5352 sayılı kanunun geçici2/2 inci maddesinde arşiv kayıtlarının silinmense iliş-
kin usul ve esaslar belirtilirken silinmesine yasal imkan bulunmayan kayıtlara da
‘Anayasanın 76 ncı Maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dı-
şındaki kayıtlar için ‘’
76 maddesinde ‘’ En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu
askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli
suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm
giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık,

Eski Hükümlülerin İş-Kur Kayıt Şartları
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kaydolmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için elimizde hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Bu nedenle gerek kendi kendine gerekse Kurum personeli eşliğinde, kayıt yaptıracakların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle lütfen eğitim, mesleki ve diğer bilgilerinizi tam ve eksiksiz olarak sisteme giriniz.


Kayıt Koşulları

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları ve kayıt esnasında fiilen askerlik görevinde bulunmamaları gerekmektedir. Mesleklerinin tespitinde beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurması İçin İş-Kur dan DestekEski Hükümlülerin kendi işini kurmaları , iş bulamamaları halinde mağdur olamamaları amaçlayan İş-Kur proje sunan eski hükümlülere destek amaçlı destek sağlamaktadır.

Eski Hükümlülerde aranılan şartlar

Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

a)İŞKUR’a kayıtlı olmak,

b)18 yaşını tamamlamış olmak,

c)Eski hükümlü olmak,

d)Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

İş-Kur un Hibe Desteğini Almak İçin Eski Hükümlülerde Aranan Şartlar
Eski Hükümlülere Projelerinde İş-Kurun Destek Vermesi İçin Aranan Şartlar

a)İŞKUR’a kayıtlı olmak,

b)18 yaşını tamamlamış olmak,

c)Eski hükümlü olmak,

d)Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e)Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak)

f)İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

g)Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

h)Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

GBT Sorgulama ve Sabıka Kaydı SorgulamaGenel Bilgi Tarama demek olan GBT ülkenin emniyetini sağlayan kurumların kullandığı vatandaşın her birirnin adli sicil kaydının bulunduğu sistemdir.GBT yi kullananlar


- Emniyet Teşkilatı

-Jandarma

- Sahil Güvenlik Teşkilatı

- Gümrük Müsteşarlığı


Gerektiği zaman yuklarıda belirtilen kurumlar GBT kontrol yapma yetkisine sahiptirler.Fakat bilgileri sadece kontrol edebilir üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahip değildirler.Ancak yargıdan geçen hükümler doğrultusunda (hükümlülük,beraat) adli sicil kurumu tarafından değişikliğe uğrar.Sisteme de eklenir.Askeri suçlar da GBT de çıkmaktadır.Örneğin askeri firar.Askerliğe kaydını yaptırıp kaçan askerin GBT sinde firari bilgisi yer alırken askerliğe kaydını yaptırmamış olanların askerlik durumu GBT de belirtilmez.


Adli Sicil Kaydının Vatandaş tarafından sorgulama yapmalarına e-devlet kapısı üzerinden olanak verilmiştir.

Hanci.org sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanıyor.
Hanci.org sitesini kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olacaksınız.
Detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.